Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen massage- en verzorgingssalon Inner-Beauty (later vernoemt als Inner-Beauty) en haar klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.
 2. Verplichtingen van Inner-Beauty
  • Inner-Beauty staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
  • Inner-Beauty zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
  • Inner-Beauty zal de klant duidelijk informeren over wijziging of aanvulling van de prijzen voor producten of verzorgingen.
  • Inner-Beauty zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren. Deze informatie wordt nooit gedeeld.
  • Inner-Beauty engageert zich ertoe om hygiënisch en volgens deontologische code te werken.
 3. Verplichtingen van de klant
  • De klant dient alle gegevens aan Inner-Beauty te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
  • De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Inner-Beauty op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.
  • Voor het gewenste resultaat van je verzorging is een correcte toepassing van de door Inner-Beauty geleverd advies noodzakkelijk.
 4. Betaling
  • Inner-Beauty vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
  • De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
  • De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het Inner-Beauty op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.
  • Betalingen kunnen uitgevoerd worden cash of via BCC-Payconic app. Of terplaatse via je persoonlijke bankapp.
 5. Annuleringsvoorwaarden
  • De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
  • Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, zal Inner-Beauty 20% van het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
  • Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, heeft Inner-Beauty het recht de afspraak te verplaatsen of te verkorten om zo haar andere klanten ook respectvol te behandelen
  • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt. Inclusief als je je verkouden voelt, tijdens de corona pandemie.
 6. Garantievoorwaarden
  • Inner-Beauty biedt de klant topkwaliteit in verzorgingen en/of producten. Vind je dit niet? Neem dan contact op met info@inner-beauty.be om samen te bespreken hoe je kwaliteit te verhogen.
  • De kwaliteit kan niet gegarandeerd worden als:
   • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Inner-Beauty zijn aanbevolen.
   • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
   • De klant de producten niet volgens het advies van Inner-Beauty heeft gebruikt.
   • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
   • De klant afspraken verplaatst in opvolging van haar kuurprogramma.
 7. Klachtenafhandeling
  • Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail info@inner-beauty.be gemeld te worden bij Inner-Beauty.
  • Inner-Beauty zal binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
  • Is een klacht gegrond, dan zal Inner-Beauty de verzorging opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
  • Komen Inner-Beauty en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.
 8. Beschadiging & diefstal
  • Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in de salon beschadigt, dan heeft Inner-Beauty recht op vergoeding van schade. Dit kan via de verzekering van de klant.
  • Diefstal wordt door Inner-Beauty altijd direct bij de politie gemeld.
 9. Behoorlijk gedrag
  • De klant dient zich in de salon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ongehoord bedrag vertoont, heeft Inner-Beauty het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.
 10. Recht
  • Op elke overeenkomst tussen massage- en verzorgingssalon Inner-Beauty en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.
 11. Webshop
  • Bij aankoop van producten via de webshop is de klant op de hoogte van volgende voorwaarden.
   • De levertijd is afhankelijk van de voorraad en ligt tussen 2 tot 14 dagen.
   • De keuze van product is afhankelijk van je wens. Heb je hulp nodig? Neem contact op info@inner-beauty.be
   • Ben je niet zeker van een bepaald product of kleur van make-up. Vraag een tester aan, dit kan met een maximum van vier en wordt, uitgezonderd van de verzendkost, gratis verzonden.
   • Geopende producten worden nooit teruggenomen.

Verheugend op een mooie samenwerking,
Lieve groeten,

Karin
www.inner-beauty.be

Oudstrijderslaan 1, 2350 Vosselaar
info@inner-beauty.be
+32496 87 27 47
+3214 75 74 89
BTW BE0685.311.136

Scroll naar boven

Met deze massage ontspan je helemaal. Je kan je dagelijkse zorgen even loslaten. Nadien voel je je herop geladen en krijg je moed en helderheid om met zelfverzekerde pas verder te gaan. Je staat met meer daadkracht in je leven.

Ontspannend voetbad

√ Nekmassage

√  Voetmassage

√  Handmassage

Duur behandeling = 40 min.

48,00 €